Spinner

Filmerna ger dig tips på hur du tar hand om din hörapparat. Om du inte blir hjälpt på grund av att din hörapparat ser annorlunda ut kan du vända dig till din hörselmottagning och audionom, eller läsa i den instruktionsbok du fick med dig hem.

Du kan också läsa om skötselråd för din hörapparat i vår broschyr.

Dela fritt

Filmerna är till för att spridas. Bädda gärna in filmerna på din hemsida, blogg eller facebook-sida.